MENU

Wellerman - The Longest Johns 「Songtekst」 - Nederlandse Vertaling

There once was a ship that put to sea
And the name of that ship was the Billy o' Tea
The winds blew hard, her bow dipped down
Blow, me bully boys, blow (Huh!)


Wellerman - The Longest Johns 「Songtekst」

There once was a ship that put to sea
And the name of that ship was the Billy o' Tea
The winds blew hard, her bow dipped down
Blow, me bully boys, blow (Huh!)

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 2]
She had not been two weeks from shore
When down on her, a right whale bore
The captain called all hands and swore
He'd take that whale in tow (Hah!)

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 3]


Before the boat had hit the water
The whale's tail came up and caught her
All hands to the side, harpooned and fought her
When she dived down below (Huh!)
[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 4]
No line was cut, no whale was freed
The Captain's mind was not on greed
But he belonged to the whaleman's creed
She took that ship in tow (Huh!)

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 5]
For forty days, or even more
The line went slack, then tight once more


All boats were lost, there were only four
But still that whale did go

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go
[Verse 6]
As far as I've heard, the fight's still on
The line's not cut and the whale's not gone
The Wellerman makes his a regular call
To encourage the Captain, crew, and all

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go


Wellerman - The Longest Johns 「Songtekst」 - Nederlandse Vertaling


Er was eens een schip dat op zee zetten


En de naam van dat schip was de Billy o' Tea
De wind blies hard, boog haar gedoopt naar beneden
Blow, me bullebak jongens, blow (Huh!)

[Refrein]
Binnenkort kan de Wellerman komen
Voor ons suiker en thee en rum te brengen
Op een dag, toen de tonguin' wordt gedaan
We zullen ons afscheid te nemen en te gaan

[Verse 2]
Ze had niet twee weken vanaf de kant geweest
Bij het naar beneden op haar, een juiste walvis boring
De kapitein riep al handen en zwoer
Hij zou dat walvissen nemen op sleeptouw (Hah!)

[Refrein]
Binnenkort kan de Wellerman komen
Voor ons suiker en thee en rum te brengen
Op een dag, toen de tonguin' wordt gedaan
We zullen ons afscheid te nemen en te gaan

[Verse 3]
Voordat de boot het water was geraakt
De staart van de walvis kwam en ving haar


Alle hens aan de zijkant, harpooned en vocht haar
Toen ze dook hieronder (Huh!)
[Refrein]
Binnenkort kan de Wellerman komen
Voor ons suiker en thee en rum te brengen
Op een dag, toen de tonguin' wordt gedaan
We zullen ons afscheid te nemen en te gaan

[Verse 4]
Geen lijn werd gesneden, werd er geen walvis bevrijd
The Captain's geest was niet op hebzucht
Maar hij behoorde tot credo van de Whaleman's
Ze nam dat schip op sleeptouw (Huh!)

[Refrein]
Binnenkort kan de Wellerman komen
Voor ons suiker en thee en rum te brengen
Op een dag, toen de tonguin' wordt gedaan
We zullen ons afscheid te nemen en te gaan

[Verse 5]
Voor veertig dagen, of zelfs meer
De lijn ging slap, dan strak eens te meer
Alle boten gingen verloren, waren er slechts vier
Maar nog steeds dat walvis deed go[Refrein]
Binnenkort kan de Wellerman komen
Voor ons suiker en thee en rum te brengen
Op een dag, toen de tonguin' wordt gedaan
We zullen ons afscheid te nemen en te gaan
[Verse 6]
Voor zover ik heb gehoord, de strijd is nog steeds op
De lijn is niet gesneden en de walvis is niet verdwenen
De Wellerman maakt zijn een regelmatige oproep
Om de kapitein, de bemanning, en alle aan te moedigen

[Refrein]
Binnenkort kan de Wellerman komen
Voor ons suiker en thee en rum te brengen
Op een dag, toen de tonguin' wordt gedaan
We zullen ons afscheid te nemen en te gaan
Binnenkort kan de Wellerman komen
Voor ons suiker en thee en rum te brengen
Op een dag, toen de tonguin' wordt gedaan
We zullen ons afscheid te nemen en te gaan